CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASAHI-NUTIFOOD

Tầng 1, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sản phẩm được nhập khẩu nguyên lon tại Asahi Group Foods

286 Tominooka, Sakura-shi, Tochighi, Nhật bản